Lékaři

Oční lékař Vitreum

MUDr. Ondřej Vláčil
oční lékař, chirurg

Zkušený oční lékař s dlouholetou klinickou praxí v diagnostice, chirurgii, terapii a prevenci očních chorob u dětských i dospělých pacientů. V chirurgii se zaměřuje na plastiku víček, korektivní chirurgii víček a okolí a operace šilhání dětí i dospělých včetně speciální techniky nastavitelných stehů.

1999-2005: Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor: Všeobecné lékařství
2010:           atestace v oboru Oftalmologie, IPVZ, Praha

20052007:   oční lékař  Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín a Nemocnice Frýdek-Místek
2007dosud: lékař Oční kliniky LF UP a FN Olomouc
2007dosud: praxe v oboru pedooftalmologie, strabologie, ortoptika
2008dosud: odborný asistent katedry Oftalmologie Lékařské fakulty UP Olomouc
20182019: Oční a estetické centrum Ottlens, Šumperk
2020dosud: vedoucí lékař v  Očním centru Vitreum s.r.o., Olomouc

2010 Nottingham University Hospitals, Velká Británie
2011 Centrum zrakových vad, FN Motol Praha.
2015 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha – Centrum pro léčbu uveitid
2018 Cadaver Mastercourse – kurz aplikace botulotoxinu a výplňových materiálů v estetické dermatologii (Doc. Šmucler), Praha

13 autorských publikací
61 přednášek
online rozhovor na téma Oční problematika u dětí,Pediatrie pro praxi
pravidelná pasivní i aktivní účast na domácích i zahraničních odborných akcích a kongresech

Oční lékař Vitreum

MUDr. Štěpánka Slouková
oční lékařka

Zkušená oční lékařka s dlouholetou praxí v oboru ambulantní oftalmologie. Zaměřuje se na prevenci, diagnostiku a léčbu převážně dospělých pacientů. Její specializací je problematika onemocnění zeleného zákalu.

1999-2005: Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor: Všeobecné lékařství
2010:           atestace v oboru Oftalmologie, IPVZ, Praha

2005–2006:    privátní oční ambulance MUDr. J. Procházkové Vyškov
2007–2010:    Oční centrum Palánek, s.r.o.
2006–2010:    lékař na Oční klinice Fakultní nemocnice Olomouc
2013–2019:    lékař v oční ambulanci MUDr. Hrabčíková s.r.o. Olomouc
2017–2019:    lékař v oční ambulanci TANA oční klinika
2019–dosud: lékař v oční ambulanci Železniční polikliniky Agel Olomouc
2020–dosud: lékař v Očním centru Vitreum s.r.o.

2005 odborná stáž IFMSA, Nemocnice SaoJoao Porto, Portugalsko
pravidelná účast na domácích i zahraničních odborných akcích a kongresech

Česká lékařská komora (ČLK)
Česká oftalmologická společnost (ČOS)
Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (ČLS J.E.P.)
Česká glaukomová společnost (ČGS)
Česká společnost mladých oftalmologů (ČSMO)

zdravotní sestra Vitreum

Kateřina Langer zdravotní sestra

Zkušená zdravotní sestra s profesionálním a přívětivým přístupem k malým i velkým pacientům.

2008 – 2012: Střední zdravotnická škola Olomouc, obor: Praktická sestra

2013 – 2021: Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika, zdravotní sestra

 

2021 – dosud: zdravotní sestra v Očním centru Vitreum s.r.o.

Optometriska Vitreum

Bc. Lucie Švecová
optometristka

Optometristka s bohatými zkušenostmi při vyšetření zraku a předpisu brýlové korekce. Dále se zaměřuje na problematiku výběru a aplikace kontaktních čoček.

2010–2013: Univerzita Palackého v Olomouci obor Optometrie
2006–2010: Střední zdravotnická škola v Prostějově

2013–2019:    Stoppoptik Prostějov, pozice Optometrista
2020–dosud: optometristka v Očním centru Vitreum s.r.o.

2021–dosud: vedoucí společnosti Flora Optik s.r.o.

Kurzy absolvované v The Vision Care Institute of Johnson&Johnson:

  • Komunikace v praxi kontaktologa
  • Binokulární vidění bez obav
  • Grading – třídění nálezů v praxi kontaktologa
  • Krátkodobé a dlouhodobé účinky slunečního záření na oči
  • Interakce kontaktní čočka a oko
  • Kontaktní čočky a štěrbinová lampa
  • Komunikační dovednosti do praxe 
Ortopticka sestra Vitreum

Soňa Lajčíková
ortoptistka, zdravotní sestra

Zkušená ortoptistka a zdravotní sestra s dlouholetou klinickou praxí a bohatými zkušenostmi s prací s dětmi. Dlouhodobě se věnuje problematice ortopticko-pleoptického výcviku dětí se zrakovými vadami, šilháním a tupozrakostí. Působí také jako pedagog při praktické výuce studentů optometrie a ortoptiky. 

1982–1986: Střední zdravotnická škola v Olomouci, obor Dětská sestra

1998 – 2000: NCONZO Brno, obor Ortoptista

1986 – 1990: Dětská klinika FN Olomouc
1996–dosud: Oční klinika FN Olomouc – zdravotní sestra, ortoptista

2009 – dosud: odborný dohled výuky a povinných praxí studentů Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, obor Optometrie a studentů Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brno, obor Ortoptista

2020 – dosud: ortoptistka  a zdravotní sestra v Očním centru Vitreum s.r.o.

Aktivní i pasivní účast na odborných oftalmologických i ortoptických sjezdech a seminářích oblastního i celostátního rozsahu

Recenzovaný článek v odborném časopise moderního ošetřovatelství: Nejčastější onemocenění oka v dětském věku (2011)

Česká společnost ortoptistek

Ortoptistka Vitreum

Bc. Pavla Tichá
ortoptistka

Erudovaná ortoptiska se zájmem o nové trendy  v ortopticko-pleoptickém cvičení. Speciallizuje se na  stimulaci zraku u dětí s pohybovým či jiným hendikepem. Své zkušenosti uplatňuje  v mezioborové spolupráci s fyzioterapetuty a dětskými  psychology a významně  se tak podílí  na správném psychomotorickém  vývoji dítěte.  

2013–2016:  Masarykova univerzita, Lékařská faktulta Brno, obor  Ortoptista

2016 – 2020:  Centrum oční a estetické medicíny Ottlens, pozice ortoptista
2020 – dosud:  ortoptistka  v Očním centru Vitreum s.r.o. 

2017: Certifikovaný kurz – Diagnostika a léčba pomocí prizmat v neurooftalmologii a strabologii pro ortoptisty, Praha

2019: Komplexní péče – Ortoptická diagnostika a léčba u dětí se specifickou poruchou učení. Brno

2019: Komplexní péče – mezioborová spolupráce. Připravenost dítěte na školní docházku. Jak pomoci dítěti při problémech se čtením a psaním. Brno

2020: Rétorika a umění prezentace s Alešem Zbořilem, Praha

Aktivní i pasivní účast na odborných oftalmologických i ortoptických sjezdech a seminářích oblastního i celostátního rozsahu

 

Česká společnost ortoptistek

Mgr. Lucie Musilová
ortoptistka

Erudovaná specialistka v oblasti poskytování léčebné, diagnostické a preventivní péče dětských pacientů s motorickými a senzorickými očními poruchami, v prevenci těchto poruch a v oblasti zrakového tréninku.
2006-2012 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Optometrie
2009-2012 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Ortoptista
2009-2016 Optika – zdravotické potřeby s.r.o. Olomouc, pozice optometrista
2012-2016 Oční centrum Binocular s.r.o. , pozice ortoptista
2009 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
2022 Diagnostika a léčba pomocí prizmat v neurooftalmologii a strabologii pro ortoptisty
Aktivní i pasivní účast na oftalmolgoických a ortopických sjezdech a seminářích oblastního i celostátního rozsahu.

Česká společnost ortoptistek

Bc. Šárka Janečková
ortoptistka

Erudovaná specialistka se zájmem o nové trendy v oboru ortoptika. Své zkušenosti dále rozvíjí v oblasti zrakového tréninku i v oblasti stimulace zraku u dětí s pohybovým či jiným hendikepem.
2019-2022 Masarykova Univerzita Brno, Lékařská fakulta, obor Ortoptista

2022 Oční centrum Vitreum

Odborná a publikační vědecká činnost
Účast na oftalmologických a ortopických sjezdech a seminářích oblastního i celostátního rozsahu
Aktivní i pasivní účast na oftalmolgoických a ortopických sjezdech a seminářích oblastního i celostátního rozsahu.

Česká společnost ortoptistek

Jindra Kubovčíková
ortoptistka

Zkušená ortoptistka s dlouholetou praxí v oblasti ortopticko pleoptického cvičení. Specialista v poskytování prevence zrakových poruch a v problematice zrakového tréninku.

Mgr. Yvona Vláčilová
odborná asistentka, administrativní pracovnice

Vyškolený odborník v problematice vyšetření zorného pole (perimetru).