Oční ambulance pro děti

Již mnoho let se Olomoucký kraj potýká s nedostatkem očních lékařů, kteří by se věnovali také dětem. Proto jsme se rozhodli zázemí a vybavení naší ambulance přizpůsobit i dětským pacientům. Díky speciální přístrojové technice, četným vyšetřovacím pomůckám i vysoké odbornosti našich lékařů jsme schopni vyšetřit a diagnostikovat případný problém u dětí prakticky jakéhokoliv věku.

Používáme celou řadu testů, díky kterým jsme schopni odhadnout úroveň zraku dítěte i tehdy, kdy náš malý pacient ještě neumí mluvit nebo se mu zrovna mluvit s námi nechce. 

Právě včasný záchyt a léčba dioptrické vady vede ke správnému vývoji zrakových funkcí a zabrání vzniku tupozrakosti (syndromu „lenivého“ oka) nebo šilhání. Pokud však k těmto změnám přecejen dojde, i tuhle problematiku umíme v naší ambulanci léčit. 

vysetreni oci

Musíme si uvědomit, že pokud se zrak našich dětí v předškolním věku nevyvine správně, budou se s tímto problémem potýkat celý život. 

Proto je důležité, aby děti, u kterých vývoj zrakové vady hrozí, docházely na pravidelné preventivní kontroly. 

Jedná se o děti předčasně narozené, nebo děti , jejichž pokrevní příbuzní zrakovou vadu nebo šilhání v minulosti měli či mají.

Šilhání a tupozrakosti se děti zbavují pomocí ortopticko-pleoptického cvičení. Cvičením zároveň  pozitivně ovlivňují správný vývoj zrakových funkcí.