Ortoptika

Naše pracoviště  se rozšířilo také o ortoptiku. 

Diagnostikujeme zrakové vady, šilhání,  tupozrakost a tyto vady také léčíme. 

V rámci této léčby děti pracují se speciálními přístroji jako je synoptofor, cheiroskop a spoustou dalších ortoptických pomůcek.

Učí se tak nejen správnému postavení očí v případě šilhání, ale v případě tupozrakosti také stimulují zrakové funkce, učí se správné spolupráci a koordinaci svých očí. Tím  si vytvářejí prostorový zrakový vjem a celkově tak zlepšují kvalitu svého zraku.  Tato léčba probíhá pod dohledem zkušených ortoptistek a nazýváme ji ortopticko-pleoptickým cvičením. 

 

ortopticko=pleopticke cviceni

Ortopticko – pleoptická cvičení probíhají vždy individuálně a zaměřují se na konkrétní potřeby daného dítěte. 

Jedna serie cvičení se skládá z dvaceti hodinových sezení.

K dosažení co nejlepšího efektu je vhodné absolvovat cvičení v intervalu 2x týdně.

 Pro maximální pohodlí vašeho dítěte při cvičení je dobré, abyste sebou vzali i přezůvky.  

Po absolvování cvičení jsou děti vyšetřeny lékařem, který vyhodnotí efekt této léčby.